Władca Pierœcieni


Władca Pierœcieni to tytuł, który od ponad pół wieku rozpala wyobraŸnię czytelników na całym œwiecie. Trylogia pióra J.R.R. Tolkena została uznana za jednš z najważniejszych powieœci XX wieku.

Władca Pierœcieni składa się z następujšcych częœci:
  1. Drużyna Pierœcienia
  2. Dwie wieże
  3. Powrót króla

Streszczenia


Copyright © Kamil445
All Rights Reserved | Wszystkie Prawa Zastrzeżone | 2014