Witaj! Rozgość się...

#include #include #include using namespace std; //Kamil Czapiewski II TI (4) int main() { int wybor; float delta,a,b,c; do { cout<<"=============================================\n"; cout<<"Program do rozwiazywania rownan kwadratowych\n"; cout<<"=============================================\n\n"; cout<<"1) Oblicz rownanie kwadratowe\n"; cout<<"0) Wyjdz z programu\n"; cout<<"Wybierz interesujaca cie opcje: "; cin>>wybor; if(wybor==1) { cout<<"Podaj a: "; cin>>a; if(a<=0) { cout<<"a nie moze byc rowne 0\n"; } cout<<"Podaj b: "; cin>>b; cout<<"Podaj c: "; cin>>c; cout<<"Obliczam: delta=(",cout<0) { cout<<"Delta jest wiksza od 0, posiada 2 rozwiazania.\nObliczam x1 oraz x2 ...\n"; double x1,x2; x1=(-b-sqrt(delta))/(2*a); x1=(-b+sqrt(delta))/(2*a); cout<<"x1=",cout<>wybor; } while(wybor==1); return 0; }
Copyright © Kamil445 ™
All Rights Reserved | Wszystkie Prawa Zastrzeżone | 2015 ®