Główna || Regulamin || Forum || Bany || Blokady || Komendy || Spis Adminów ||


Komendy gracza:

Nr. Konsola Czat Opis
1. sm_help --- Wyświetla wszystkie dostępne komendy na serwerze
2. sm_settings --- Ustawienia klienta SourceModa
3. --- thetime Wyświetla aktualny czas na serwerze
4. sm_rtd /rtd Losuje jeden z 55 efektów
5. sm_perks --- Wyświetla opis efektów RTD
6. sm_friendly /friendly !friendly Bądź przyjacielski dla wrogiej drużyny!
7. sm_taunt /taunt !taunt Daje możliwość używania wszystkich drwin
8. sm_fp /fp Włącza tryb First-Person (Tryb Pierwszoosobowy)
9. sm_tp /tp Włącza tryb Third-Person (Tryb Trzecioosobowy)
10. sm_betherobot /robot Przemienia cię w robota
11. --- rank Wyświetla twoją pozycję w rankingu
12. --- top10 Wyświetla 10 najlepszych graczy na serwerze
13. --- kd kdeath Wyświetla twoje K/D RATIO. Można użyć kd np kdscout
14. --- players Wyświetla aktualnie grających graczy na serwerze
15. --- session Wyświetla twoje statystyki od aktualnego połączenia z serwerem.
16. --- webtop Wyświetla stronę internetową z top10
17. --- webrank Wyświetla stronę internetową z twoimi statystykami
18. duel /duel Umożliwia wyzwanie wybranego gracza na pojedynek
19. abort /abort Przerywa aktualnie trwający pojedynek
20. myduels /myduels Wyświetla statystyki twoich pojedynków
21. topduel /topduel Wświetla wyniki pojedynków najlepszych graczy
22. sm_motd /motd Wyświetla wiadomość powitalną
23. sm_store /store !store Otwiera menu sklepu
24. sm_radio /radio Otwiera menu z wyborem stacji radiowej
25. sm_radiooff /radiooff Wyłącza radio
26. sm_radiohelp --- Pomoc do pluginu radio
27. sm_resizeme /resizeme Zmiejsza twoją postać
28. sm_resizemyhead /resizemyhead Powiększa twoją głowe
29. sm_resizemyhands /resizemyhands Powiększa twoje ręce
30. sm_resizeresetme /resizeresetme Przywraca naturalne rozmiary postaci
31. sm_t /t Wysyła oferte handlową
32. sm_lt /lt Wysyła ponownie poprzednią ofertę handlową
33. sm_togglechat /togglechat Włącza/Wyłącza otrzymywanie informacji handlowych od innych graczy
34. sm_mlt /mlt Sprawdza ostatnią wysłaną ofertę
35. amplifier amp sel /amplifier /amp /sel Trzy komendy umożliwiające wybór typu dispensera
36. --- topstreak Sprawdza ogólne rekordy killstreak
37. betheskeleton /skeleton Przemienia TYLKO Snajpera w szkieleta!
38. sm_rerollhat /rerollhat Losuje jedną z wielu czapek dla działka!
39. sm_buildinghats /buildinghats Włącza/Wyłącza czapki na działku!
40. sm_buildinghateffect /buildinghatseffect Daje możliwość wyboru efektu unusual na działka!
41. sm_pets /pets !pets Daje możliwość wyboru peta!
42. sm_petname /petname !petname Daje możliwość wyboru nazwy peta!
43. sm_petstatus /petstatus !petstatus Sprawdza status peta!
44. sm_colorme --- Zmień swój kolor!
45. sm_me --- Wysyła wiadomość IRC

[ IP | IPv6 | Wyłącz SSL | 195.18 KiB | Czas 0.001 ms | 2024 © kamil445 ]
[ Online: 2 ]