Regulamin serwera "Polski DM Serwer" Główna || Regulamin || Forum || Bany || Blokady || Komendy || Spis Adminów ||


REGULAMIN SERWERA "Polski DM Serwer"
Ostatnia edycja : 08.01.2018 | 13:30
Regulamin obowiązuje od 09.01.2018 | 0:00

$I. Główne Zasady

1. Każdy gracz jest zobowiązany do zapoznania się z regulaminem.
2. Regulamin obowiązuje każdego gracza (także Administratorów oraz Test-Administratorów), a jego nieznajomość w żaden sposób nie zwalnia z konieczności przestrzegania wszelkich poniższych ustaleń.
3. Przebywanie na serwerze jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.
4. Żaden gracz nie ponosi jakichkolwiek opłat za grę, gra na serwerze jest bezpłatna. Co oznacza że gracze F2P nie są traktowani jako gorsi gracze serwera.
5. Zabrania się obrażania/poniżania innych graczy z powodów finansowych/politycznych/religijnych.
6. Każdy gracz na prawo sporadycznie używać przekleństw, ale tylko wtedy gdy nie są one skierowane do gracza/administratora.
7. Zabrania się reklamowania serwerów, sieci serwerów, forum, kanałów YouTube i innych.
8. Gracz ma prawo używać mikrofonu po ukończeniu 15 roku życia lub po przejściu tzw mutacji.
9. Za używanie tzw "Cheatów" (aim, speedhack, wallhack itp) jest kara w postaci permanentnej blokady dostępu do serwera bez możliwości odwołania się do niej.
10. Zabrania się podszywania pod jakichkolwiek członków Administracji.
11. Gracz musi wypełniać polecenia Administratora, ale tylko wtedy gdy polecenie nie ma charakteru obrazy/poniżenia.
12. Gracz nie ma prawa wykorzystywać komponentów serwera (mapy) do własnych zastosowań (edycja, przywłaszczenie).
13. Każdy gracz ma obowiązek składania skarg na Graczy/Administratorów łamiących regulamin w TYM dziale.
14. Gracz ma prawo odwołać się od kary nałożonej przez Administratora który łamie regulamin bądź jego część.
15. Za nieprzestrzeganie regulaminu Admin ma obowiązek nałożenia kary na gracza który go łamie w postaci mute, kick a w ostateczności BAN który musi być nałożony zgodnie z regulaminem.
16. Administratorem serwera może zostać każdy, kto spełnia warunki podane przy wzorze na Administratora, który znajduje się TUTAJ.
17. Gracz ma obowiązek informowania Właściciela oraz Administratorów o nagannym zachowaniu Test-Administratora.
18. Zabrania się używania różnego rodzaju bugów które mają bezpośredni wpływ na grę, jednocześnie zabrania się używania jakichkolwiek bugów pluginów. Karą za nadużywanie bugów jest ostrzeżenie, wyrzucenie z serwera, ban a w najcięższych przypadkach permanentny BAN.
19. Na serwerze można posługiwać się językiem Polskim [PL] oraz Angielskim [ENG], lecz nie jest zakazana komunikacja w innych językach pod warunkiem że rozmowa nie jest kierowana do gracza który porozumiewa się innym językiem.
20. Waluta na serwerze (Points ze Store) nie jest wymienialna za prawdziwe pieniądze, nie może jej kupić, osoba próbująca wyłudzać "Pointsy" od graczy zostanie ukarana permanentnym banem za oszustwa.
21. Gracz nie ma prawa obchodzić blokad nałożonych zgodnie z regulaminem poprzez nagminne zmienianie kont oraz adresów IP. W przypadku wykrycia przez administrację takiego procederu, "multikonta" gracza zostaną zablokowane poprzez permanentną blokadę, a główne konto otrzyma dwukrotność kary. Zasada nie jest stosowana do "multikont" które nie są używane do obejścia blokady (Usługa STEAM nie zabrania używania multikont).

$II. Zasady Administratora

1. Administrator także musi zaznajomić się z każdym punktem regulaminu.
2. Administrator łamiący regulamin może zostać zdegradowany do rangi domyślnej (gracz) na serwerze.
3. Administrator ma obowiązek ukarania gracza który łamie regulamin.
4. Administrator nie ma prawa znęcać się nad graczem w postaci zabijania na godzie, zabijanie komendą, oraz innych czynności naruszających punkt I regulaminu.
5. Administrator nie ma prawa nałożenia kary w postaci kick"a czy też ban"a bez podania przyczyny.
6. Administrator podlega Właścicielowi.
7. Administrator może zostać zdegradowany do rangi domyślnej bez podania przyczyny, nawet jeżeli Administrator nie działał na szkodę serwera.
8. Administrator zobowiązany jest chronić graczy przed osobami łamiącymi regulamin.
9. Administrator nie ma prawa żądać "Pointsów" od graczy.
10. Administrator ma obowiązek karania graczy próbujących wyłudzać "Pointsy" od innych graczy.

$III. Zasady Test-Administratora

1. Test-Administrator także musi zaznajomić się z każdym punktem regulaminu.
2. Test-Administrator jest przyznawany graczowi na 7 dni, który spełnia wymagania podane we wzorze na Administratora.
3. Test-Administrator łamiący regulamin może zostać zdegradowany do rangi domyślnej bez podania przyczyny.
4. Test-Administrator podlega Administratorom oraz Właścicielowi.
5. Test-Administrator nadużywający władzy mu powierzonej może zostać zbanowany przez Administratora do czasu wyjaśnienia incydentu.
6. Test-Administrator nie ma prawa żądać "Pointsów" od graczy.
7. Test-Administrator ma obowiązek karania graczy próbujących wyłudzać "Pointsy" od innych graczy.
8. Test-Administrator ma prawo zbanować gracza próbującego wyłudzać "Pointsy", lecz musi to zostać udowodnione oraz skonsultowane z Administratorem/Właścicielem.

$IV. Zasady Właściciela

1. Właściciel także musi zaznajomić się z każdym punktem regulaminu.
2. Właściciel jest zarządcą całej społeczności administratorów/test-administratorów oraz całego serwera.
3. Właściciel jest opiekunem serwera jako maszyny na której hostowany jest serwer i/lub jego komponenty.
4. Właściciel ma prawo zdegradować Administratora/Test-Administratora bez podawania przyczyny, ani informowania o takowym zajściu.

$V. Zasady końcowe

1. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany powyższego regulaminu dla dobra serwera oraz graczy bez podawania przyczyny oraz bez informowania o takowych zmianach.
2. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany zasad Test-Administratora oraz Administratora na rzecz dobra dla wszystkich.
3. Zastrzegamy sobie prawo do zamknięcia rekrutacji na Administratora bez uprzedniego rozpatrzenia wszystkich wniosków.


[ IP | IPv6 | 195.13 KiB | Czas 0.001 ms | 2024 © kamil445 ]
[ Online: 4 ]